Co z následujícího výčtu se podle tebe týká Evropské unie:

0
%
Rozmanitost kultur

0
%
Sdílené hodnoty
0
%
Větší účast na rozhodování ve světě
0
%
Mír
0
%
Euro
0
%
Žádné z výše uvedených
0
%
Svobodný pohyb v práci, cestování a studiu
0
%
Demokracie
0
%
Hospodářský růst
0
%
Sociální zabezpečení
0
%
Více zločinu
0
%
Nedostatek kontroly nad evropskými hranicemi
0
%
Byrokracie
0
%
Ztráta peněz
0
%
Nezaměstnanost
0
%
Ztráta kulturní identity

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

Přidej na své stránky tento graf!


Velikost embed × 780px

Jak najít své odpovědi?


Své odpovědi můžeš vyhledat, pokud jsi registrovaný(á) pomocí e-mailové adresy. V takovém případě stačí kliknout na soukromý link, který ti byl zaslán e-mailem.
Pokud nejsi registrovaný(á), není možné najít tvé odpovědi… ledaže bys začal odpovídat od začátku. Odpovědi v budoucnu budeš moci porovnávat s ostatními, pokud si je tentokrát uložíš! :)