Tento program přináší
Pokračuj ve své práci nebo se zúčastni dotazníku pro porovnání odpovědí.

Máš obecně vzato pocit, že jsi pánem svého osudu, že máš nad svým životem kontrolu?

Měla by se zavést povinná vojenská služba, ale s alternativou civilní služby (např. v humanitárních organizacích, v nemocnicích, na ekologických projektech nebo v oblasti sociální práce).

Co pro tebe znamená být dospělý?

0 %
Nebydlet s rodiči
0 %
Oženit se a mít děti
0 %
Najít si první stálou práci
0 %
Být vyspělý a zodpovědný
0 %
Nebýt finančně závislý na rodičích
0 %
Dokončit studium

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

Kolik peněz ti rodiče dají každý měsíc?

0 %
Žádné
0 %
Méně než 300 Kč
0 %
Alespoň 300, méně než 1500 Kč
0 %
Alespoň 1500 Kč, méně než 3000 Kč
0 %
Alespoň 3000, méně než 6000 Kč
0 %
6000 Kč a více

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

Kdyby se v následujících dnech či měsících rozhořely studentské protesty proti lidem, kteří jsou nyní u moci, byl bys ochoten se aktivně zúčastnit?

V porovnání se svými vrstevníky se řadíš spíš k:

Byl jsi někdy v nějaké politické organizaci?

Byl jsi někdy v nějaké neziskové nebo humanitární organizaci?

Byl jsi někdy v nějaké zájmové organizaci spojené se sportem?

Byl jsi někdy v nějaké zájmové organizaci spojené s uměním?

Byl jsi někdy zapojený v nějakém mimoškolním nebo mimopracovním projektu?

Byl jsi někdy zapojený v nějakém místním nebo komunitním sdružení?

0 %
Ano a líbilo se mi to!
0 %
Ano, ale znovu bych to neudělal.
0 %
Ne, ale chtěl bych to zkusit.
0 %
Ne a nemám o to zájem!

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.