Tento program přináší
O projektu

Generation What je interaktivní projekt v produkci společností France Télévisions, Upian a Yami 2 ve spolupráci s Evropskou vysílací unií a dalšími 14 evropskými vysílacími společnostmi. Projekt v zásadě navazuje na projekt Génération Quoi, který sestával z velkoplošného průzkumu veřejného mínění provedeného ve Francii v roce 2013 s cílem udělat si obrázek o současné generaci mladých lidí ve věku od 18 do 34 let. Tentokrát projekt nabyl celoevropského rozměru, protože se do něj spolu s námi zapojilo 10 zemí: Německo, Rakousko, Belgie, Španělsko, Itálie, Irsko, Lucembursko, Holandsko, Wales (UK) a Česká republika.

Projekt je rozdělen na tři části:

  • Vyčerpávající dotazník vytvořený ve spolupráci se sociology, který je k dispozici online ve všech zúčastněných evropských zemích. Účelem dotazníku je zjistit, jaké má tato generace ambice, v co doufá a čeho se obává.
  • Dokumentární a statistický portrét české mládeže, sestávající z autentických výpovědí a podpořený v reálném čase údaji získanými prostřednictvím dotazníku.
  • Dokumentární a statistický portrét evropské mládeže, sestávající z protínajících se výpovědí mladých lidí ze všech zúčastněných zemí, podpořený v reálném čase údaji získanými prostřednictvím dotazníku, spolu s informační grafickou mapou porovnávající odpovědi podle zemí v celoevropském měřítku.

Jsou moje odpovědi důvěrné?

Samozřejmě ano. Především po nikom ani nechceme, aby uváděl své jméno. Informace o věku, pohlaví, poloze a podrobnosti o vzdělání či profesním zaměření jsou vyžadovány pouze pro statistické účely, abychom mohli co nejpřesněji vytvořit portrét celé generace. Umožní nám to například zjistit podíl studentů žijících v Plzni, Liberci nebo Zlíně, kteří si musí na studium sami vydělávat. Také budeme schopni zjistit, kolik mladých pracujících do 23 let se v práci cítí podhodnoceno.

Profilové údaje získané z odpovědí na úvodní otázky, jsou uchovávané odděleně od jakýchkoliv prvků, pomocí kterých by bylo možné kohokoliv identifikovat, a účelem registrace prostřednictvím emailové adresy (pokud si tuto možnost zvolíte) bude pouze možnost najít své dosavadní odpovědi a navázat v místě, kde jste přestali.

V poslední řadě pak žádné z informací poskytnutých na těchto stránkách nebudou sděleny žádným třetím stranám a žádné z nich nebudou zveřejněny jinak než v podobě výsledků průzkumu.

Jak projekt funguje?

K vytvoření portrétu generace mladých lidí od 18 do 34 let jsme se rozhodli použít trojúrovňovou metodu:

  • kvantitativní metoda vycházející z výsledků dotazníku
  • kvalitativní metoda vycházející z dokumentárních videí
  • komparativní metoda vycházející z evropského rozměru projektu, včetně videí a interaktivní mapy

1) Výsledky dotazníku

Odpovědi na všech 148 otázek průzkumu jsou zaznamenané a zobrazitelné v reálném čase. To jinak řečeno znamená, že se počet odpovědí na danou otázku (a tím pádem i výsledky) může lišit v závislosti na tom, v jaké době se portrét zobrazí. Navíc jasně uvádíme, že čísla získaná prostřednictvím dotazníku představují surové výsledky, kterým není přiřazena statistická váha umožňující přerozdělení respondentů a odpovědí způsobem, který by o populaci v zúčastněných zemích vypovídal více.

Podívejme se na konkrétní příklad: jestliže se odpovědi na otázku „Vidíš svou budoucnost optimisticky?“ dělí na 78 % kladných a 22 % záporných odpovědí, jednoduše to znamená, že z počtu 3122 lidí, kteří na tuto otázku dosud odpověděli, jich 2435 odpovědělo „ano“ a 687 jich odpovědělo „ne“. Tato čísla tudíž neberou v potaz počet lidí, kteří otázku přeskočili (kliknutím na Další otázka), ani věk, pohlaví, polohu nebo společenské a pracovní zařazení respondentů, což by v průzkumu provedeném výzkumnou institucí zohledněno bylo.

Je tudíž naprosto nesprávné uvádět, že „78 % Evropanů“ nebo „78 % mladých lidí vidí svou budoucnost optimisticky“, ale je možné uvést, že svou budoucnost vidí optimisticky 78 % respondentů průzkumu. Výsledky lze nicméně vytřídit podle určitých kritérií pomocí filtrů, a proto je možné si na trendy v odpovědích udělat názor.

2) Dokumentární videa

Otázky v průzkumu jsme rozdělili do 21 témat, od reakcí na hospodářskou krizi přes vztahy s rodiči nebo nerovnosti až po lásku.

Ke každému tématu je natočené video s lidmi z jedné země, kteří odpovídají na stejné otázky jako internetoví uživatelé. Video ukazuje jejich reakce, otázky, pochyby či přesvědčení. Všechna videa jsou paralelně doplněna údaji získanými prostřednictvím dotazníku. Při registraci pomocí emailové adresy budete mít rovněž k dispozici dynamický playback svých odpovědí a možnost porovnat své odpovědi s celkovými výsledky. 

Některé otázky byly po natočení videí změněny, proto se občas může stát, že postavy ve filmu neodpovídají na přesně tytéž otázky jako internetoví uživatelé.

Kromě portrétu mladých lidí ve své zemi se v záložce „Evropa“ můžete podívat na kompilaci všech evropských modulů, také v podobě 21 video modulů na stejná témata, jako je portrét dané země.

V této části stránek se nejen můžete porovnat s výsledky pro celou vaši zemi, ale také s výsledky ve všech zemích, které se průzkumu zúčastnily.

3) Definujte generaci mladých lidí od 18 do 34 let jedním slovem

Aby byl portrét úplný, zeptali jsme se internetových uživatelů, kteří se průzkumu zúčastnili, jak by svou generaci definovali jedním slovem, jinak než „Generace Y.“ „Facebooková generace“, „Generace v těžkých časech“, „Generace konec hry“ – uživatelé mohli přijít s jakýmkoliv návrhem v délce 25 nebo méně znaků.