Tento program přináší

Přednášky

Na sociálních sítích hledáme ideální typ svého já, kterého nemůžeme dosáhnout v offline interakcích. Je to způsobeno především tím, že v online interakcích máme více času na přemýšlení, což v reálném světě neplatí, protože komunikujeme z očí do očí a čas na přemýšlení se nám krátí.

Mladí a zmatení, Mladí a rodina? Ano, ale později, Mladí lidé trpí podvýživou lásky, Mladá generace na monogamii nevěří, vy ano? To jsou vybrané titulky z médií, které se týkají mladé generace a vztahů.

Empatie bývá často označována také jako vcítění nebo sympatie. Jedná se o schopnost člověka vcítit se do pocitů druhé osoby, porozumět jí a dále podle toho jednat. To, jak je empatie u člověka rozvinutá, může za jeho agresi nebo naopak ochotu pomáhat druhým.