Tento program přináší

Česká televize připravuje závěrečný dokument

Jaká je u nás generace „sametových dětí“, která se během pár let stane hybnou silou společnosti? Česká televize natočila dokumentární film, který přináší jedinečný portrét takzvané generace ypsilon. Snímek je vizualizací výsledků rozsáhlého celoevropského výzkumu, jejž u nás realizovala Česká televize spolu s Českým rozhlasem v minulém roce. Výsledky nyní zpracovává nový dokumentární film nazvaný podle celoevropského projektu Generation What?

„Cílem filmu Generace What? je nechat příslušníky generace ypsilon hovořit o sobě, o své rodině, přátelích, společnosti, budoucnosti, hrozbách a touhách, a zároveň ukázat určitou reflexi života svých vrstevníků,“ říká k dokumentu jeho autorka Ivana Pauerová a dodává: „Existují obecné pověry, jako například, že je to generace, jejímiž základními znaky jsou, mezi jinými, příklon k individualitě a sobě samotnému, k technologiím a internetu, stále více globálně propojenému světu, změnám a flexibilitě ve většině oblastí osobního života. Náš film mnohé tyto předsudky bourá.“

Odborným garantem a partnerem projektu se stal Sociologický ústav Akademie věd ČR. „Na začátku jsem se domníval, že klíčovou roli budou hrát tři aspekty specifické pro tuto generaci: technologie, vzdělání získané v demokratické společnosti a možnost cestovat spojená s jazykovou vybaveností. Ukázalo se ale, že vliv dvou posledně zmíněných jevů je jen omezený a platí pouze pro určitou část populace,“ říká k výsledkům ankety sociolog Martin Buchtík a dodává: „V názorech na veřejné dění se mladí lidé v tom nejhrubším pohledu až tak neliší od dalších generací. Na rozdíl od většiny západních zemí zapojených do projektu, ve srovnání s životy svých rodičů, vidí mladé Češky a mladí Češi svou budoucnost pozitivněji a nesdílí skepsi svých vrstevníků z Francie, Itálie, Španělska nebo Belgie.“

Kreativní producentka Alena Müllerová jej doplňuje: „Projekt vzbudil velký zájem a zdá se mi, že nakonec spíše než jasné resumé vyvolal celou řadu dalších otázek. Ukázalo se, že  jednotná charakteristika generace je obtížná, jde o generaci  velmi rozštěpenou, rozbitou na různé malé segmenty. Připadá mi, že skupiny mladých lidí se vznášejí ve svých informačních bublinách, které jsou různě velké a barevné.  Jako jednotící prvek těchto skupin vnímám internet, digitální technologie a s tím související jiný přístup ke vzdělávání a autoritám.“

Dokument otevře i další témata: otázky demokracie a společenské participace mladých, jejich důvěru v instituce a postoje k politice a médiím, názory na Evropu a Evropskou unii, vliv technologií na jejich životy, důležitost a vliv mezilidských vztahů, druhy a povaha jejich postojů k práci. „Projekt Generace What? je pro mě extrémně zajímavý. Zabývá se přesně tím, co považuju za své dokumentaristické téma: zjistit, poznat a popsat, čím lidé tady a teď žijí. Jaké jsou jejich sny, naděje, problémy, kam se ubírá jejich usilování. Toto zachytit je moje celoživotní téma,“ dodává ke snímku jedna z garantek Helena Třeštíková, která se v dokumentu bude věnovat mladým a jejich postoji ke vztahům.

Film Generace What? je mozaikou záběrů pořízených v rámci dotazníkového projektu Generation What?, miniportrétů vybraných zástupců dané generace i vzkazů významných osobností, které se staly garanty stěžejních témat filmu. V dokumentu tak vystoupí vedle Heleny Třeštíkové například Vladimír Špidla, Petr Pithart, Tomáš Sedláček, Martin C. Putna nebo Ivan Pilný.