Tento program přináší

Mladá generace je roztříštěná, potvrdil projekt „Generation What?“

Celkem 15 evropských států a 15 dotazníků, jejichž prostřednictvím vyjadřovali své názory lidé mezi 18 až 34 lety. Výsledky internetového dotazníku však dopadly jinak než reprezentativní sociologický výzkum.

Důvod je nasnadě. Ti, kteří vyplnili webový dotazník, se liší od ostatních vrstevníků – i to může naznačovat roztříštěnost mladé generace, o které mluvil ve Speciálu Radiožurnálu sociolog Martin Buchtík. Podle něj se mladí rozdělují do různých proudů a „podproudů“: Překvapivě však zůstávají konzervativní a někdy příliš nerozumí světu okolo sebe. Internet a sociální sítě přitom nijak nepomáhají, někdy spíš naopak.

Mezi generaci Y patří sebevědomá skupina mladých i ti, kteří jsou frustrovaní. „Tedy ti, kteří se ocitají stranou středního proudu a dostávají se do situací, které je znevýhodňují. Výhody sociálních sítí a vzdělání nemají a v soutěži o místo ve společnosti prohrávají,“ domnívá se ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček.

Mladí se drží dál od politiky a většinou se o ni naprosto nezajímají, ale například se sportem je to docela jinak. Sport je pro mladou generací přirozeným prostředím, neboť jsou často vedeni ke sportu více než k politické participaci. „Základní povrchní hodnoty demokracie tady jsou. Je však potřeba s nimi dál pracovat,“ tvrdí Martin Buchtík.

Nedůvěry vůči politikům si všímá také zpráva Evropské vysílací unie, která upozorňuje na pesimistické naladění mnoha mladých v Česku. To podle dokumentu s sebou může nést další negativní dopady.

Chcete vědět víc? Přečtěte si také, jak se liší výsledky internetového dotazníku od reprezentativního výzkumu: Generation What? versus „tvrdá“ data: Obstála anketa o mladých v reálném světě?