Tento program přináší

Jak to celé dopadlo? Dozvíte se v závěrečné zprávě!

Téměř 45 tisíc účastníků z České republiky se mezi dubnem a červencem zapojilo do ankety Generation What?, jejíž ambicí bylo zmapovat, co zajímá současnou generaci lidí mezi osmnácti a čtyřiatřiceti lety, jaký je její postoj k médiím, kariéře, náboženství, politice a dalším socio-kulturním fenoménům současnosti.

Průběžné výsledky ankety, která čítala na 150 otázek, byly po celou dobu – a nadále jsou – dostupné online, a to jak od respondentů z Česka, tak i z celé Evropy. Zároveň v průběhu léta proběhl výzkum na reprezentativním vzorku více než 800 respondentů, jehož výsledky tak nabízí zajímavé srovnání.

Sociolog Jan Červenka oba výstupy zpracoval do podrobné závěrečné zprávy, doplněné srovnávacími grafy, kterou si můžete stáhnout a v klidu prostudovat. Poslechněte si také komentář sociologa Martina Buchtíka, který byl hostem Studia 6. Děkujeme všem, kteří se zapojili!