Tento program přináší

Bezbožná generace? Ne, jen nechceme, aby nám někdo říkal, v co máme věřit

Mladí Češi náboženství ke štěstí nepotřebují. Alespoň to vyplývá z dosavadních výsledků průzkumu v rámci projektu Generation What? A souhlasí s nimi i respondenti z dalších zemí. Otázka ovšem možná měla být položena trochu jinak. Možná by na ni totiž odpověděl záporně i leckterý mladý křesťan, žid či muslim. Náboženství totiž nemusí ke štěstí nutně potřebovat ani věřící člověk. S vírou už je to jinak.

Česká republika je často označována za baštu ateismu. Z údajů shromážděných při sčítání lidu v letech 1991, 2001 a 2011 vyplývá, že k velkému nárůstu počtu osob, které samy sebe označily jako bez vyznání, došlo především v období komunistické totality.

„Roku 1900 se jako bez vyznání v Čechách označilo jen něco málo přes tisíc osob. Tato kategorie přitom zahrnovala nejspíš hlavně ty, kdo se hlásili k nějaké nepovolené církvi,“ říká mladý evangelický teolog Pavel Roubík. „Ještě v roce 1950 se jako bez vyznání v Československu označilo jen ani ne 6 % obyvatel.“

zdroj: Pixabay.com

zdroj: Pixabay.com

Kořeny odklonu od institucionalizovaného náboženství ale sociologové i další odborníci vidí už v předešlých historických etapách. K postupné sekularizaci společnosti v celé Evropě přispěla svým dílem reformace i osvícenství. U nás navíc posílené o provázanost katolické církve s habsburskou monarchií. To se projevilo už za první republiky, kdy došlo k prvnímu masivnímu odlivu věřících z katolické církve.

Nejvyšší hodnoty dosáhl počet osob bez náboženské víry při sčítání lidu v roce 2001, kdy se jako bez vyznání označilo téměř 60 % obyvatel. V roce 2011 se celkově k některé z církví přihlásilo 20,8 % obyvatel, jako bez víry se označilo 34,5 %. Možnost neodpovědět na tuto otázku v dotazníku využilo 4,7 milionu lidí, tedy necelých 45 %všech respondentů.

A právě z tohoto posledního sčítání lidu vyplývají i údaje o současné mladé generaci. Mezi mladými lidmi mezi 15 a 30 lety věku bylo zjištěno nejvyšší procento lidí bez náboženské víry, a to přibližně 40 % z celkového počtu příslušníků této generace. Potvrdil se tak dlouhodobý trend, že s vyšším věkem klesá podíl osob bez jasně definované víry.

zdroj: Pixabay.com

zdroj: Pixabay.com

„Naše společnost je jen zdánlivě ateistická,“ oponuje astronom a člen klubu skeptiků Jiří Grygar s tím, že Češi jsou především pověrčiví. A podobně mluví i Pavel Roubík: „Lidé se u nás k ateismu víc než kde jinde hrdě hlásí, a to aniž by opravdu ateisty byli. Češi totiž svým ateismem často míní buď náboženskou lhostejnost, nebo nevíru v nějakou podobu boha, ve kterého ale křesťané také nevěří.“

Lidé věří v horoskopy, kartářky, esoterické síly, v sebe a vlastní schopnosti, v pokrok vědeckého bádání… Z jistého úhlu pohledu by se dalo říct, že jde jen o jinou formu náboženství. „Jisté je, že jsme nejnecírkevnější zemí Evropy. A to nejen pokud jde o členství v církvích, důvěru vůči církvím, účast na náboženských obřadech, ale i obeznámenost lidí s náboženskými otázkami je u nás na nejnižší úrovni v Evropě,“ konstatuje Pavel Roubík.

Proč jsou podle vás Češi tak skeptičtí vůči církvím? Vypovídají statistické údaje něco o skutečném podílu věřících a nevěřících mezi mladými lidmi? A jaké jsou vaše zkušenosti s náboženstvím? Odpovídejte a diskutujte, budeme rádi za vaše názory.

 • Pavel Pípa

  Další jednostranný článek, proč se ptáte jen zástupců náboženských blouznivcu? Kde je názor druhé strany?

  • Šárka Ševčíková

   Děkujeme za názor. Jaký další článek je podle Vás jednostranný?

  • martin

   A co čekéte? Že vám vše naservírují v jednom článku a vy si tak uděláte světonázor?

   • Pavel Pípa

    Čekám že veřejnoprávní médium bude podávat vyvážené články a ne katolickou agitku.

 • Jan Borovicka

  Máme tu Občanské sdružení ateistů ČR. Proč se nás nikdo nezeptá na názor, když už se práte pavědců (teologů)?

  • Jakub Augustin Valenta

   Možná se vás nikdo neptá proto, že bez ad hominem neumíte reagovat ani v diskusi pod článkem. Jak vypadal odpověď na otázky, respektive diskuse s „pavědcem“, který by vás roznesl na kopytech logiky, netřeba domýšlet 😀

   • Pavel Pípa

    Logika a náboženství 😀