Tento program přináší

Jak společnost vnímá postoj mladých k partnerským vztahům?

Mladí a zmatení, Mladí a rodina? Ano, ale později, Mladí lidé trpí podvýživou lásky, Mladá generace na monogamii nevěří, vy ano? To jsou vybrané titulky z médií, které se týkají mladé generace a vztahů.

„Myslíme si, že tyto titulky zajímavě reflektují, co si o nás společnost myslí. Chtěli jsme se podívat hlouběji, proto jsme se zaměřili na teorie, které se týkají vztahů, a podívali se do dat, co se o naší generaci v Česku píše,“ vysvětlují Adéla Kontrbatá, Anežka Čermáková, Zuzana Kompanová a Kristýna Zahradníčková, studentky Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, které se do projektu Generation What? zapojily přípravou prezentace na téma Vztahy.

„Dříve, v tradiční společnosti, seznamovali své děti rodiče a zajišťovali jim sňatky, a to na základě sociálního statusu a majetku. Nyní však tato povinnost spadá na nás,“ říkají studentky. „Vybíráme si přítele nebo přítelkyni na základě náklonnosti. Do popředí se dostávají city a společné zájmy, což neznamená, že by se vliv rodiny vytratil úplně, stále tam je, ale je upozaděn v našich hodnotách a postojích, které nám rodina vštípila.“

Vedle seznamování a rodiny se přednáška věnuje také „moderním vztahům“ a sexuálnímu chování.

Série studentských prezentací se konala 26. ledna 2016 na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. „Když jsme začínali uvažovat o projektu Generation What?, napadlo náš, že bychom pozvali studenty sociologie, budoucí socioložky a sociology, a vytvořili jsme pro ně kurz, ve kterém se naučí prezentovat a propagovat svůj obor. Vybrali si tři zajímavá témata: empatii, vztahy a sociální sítě. Myslíme si, že právě tato tři témata jsou pro Generation What?, pro generaci mladých lidí, velmi důležitá, ba konstitutivní,“ říká Martin Buchtík, hlavní sociolog Generation What? pro Českou republiku, který projekt studentských přednášek společně s Evou Buchtíkovou vedl.