Tento program přináší

Individualismus neznamená sobectví. Sociolog vyvrací klišé o své generaci

V první den projektu Generation What? odhaduje sociolog Martin Buchtík odpovědi mladých Čechů na anketní otázky. Podle něj se nehlásí k církvím a sice mluví cizími jazyky, ale nechtějí odjíždět do zahraničí za prací.

Mladým často dáváme nálepku generace Y, ale co tenhle pojem znamená? Často se používá k označení lidí narozených od konce 80. let do roku 2000. „Ale když je vám 34 let, máte blíž 36letému člověku než 18letému, to je jasné,“ říká sociolog Martin Buchtík, který přeložil a upravil otázky dotazníku.

Sám je součástí generace Y, a tak má k tématu co říct. Generaci mladých podle něj definuje mnohost životních stylů, zaměření na technologie a taky často vyčítaný individualismus, který podle něj vůbec nesouvisí se sobectvím. „Individualistický život beru z hlediska mnohosti názorů a životních stylů,“ vysvětluje.

Nejvíc ho na názorech jeho vrstevníků překvapuje přístup k rodičům. Zatím se ukazuje, že stereotyp, podle kterého se mladí spíš distancují od rodičů, není pravdivý. „Všechny výpovědi směřují k tomu, že mladí si rodičů váží,“ tvrdí a v rozhovoru s moderátorkou Lucií Výbornou odpovídá na jednu otázku dotazníku, která zaujala posluchačku Českého rozhlasu: „Patřím do generace Y, ale jointa jsem si s rodiči nedal.“