Tento program přináší
 
Dvacet je nejlepší věk.
0
%
Souhlasím
0
%
Nesouhlasím

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

Srolujte níže pro další otázku
 
Jak moc si v současnosti připadáš dospělý?
0 %
Vůbec
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Naprosto

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Co pro tebe znamená být dospělý?
0 %
Nebydlet s rodiči
0 %
Oženit se a mít děti
0 %
Najít si první stálou práci
0 %
Být vyspělý a zodpovědný
0 %
Nebýt finančně závislý na rodičích
0 %
Dokončit studium

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Dospět podle tebe znamená:
0 %
„Najít se“
0 %
„Postavit se na vlastní nohy“
0 %
„Vyjít správnou nohou“
0 %
„Usadit se“

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Úspěšný život podle tebe závisí na:
0 %
Rodině
0 %
Práci
0 %
Penězích
0 %
Štěstí

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.