Tento program přináší
 
V našem vzdělávacím systému má šanci každý.
0 %
Úplně souhlasím
0 %
Spíše souhlasím
0 %
Spíše nesouhlasím
0 %
Vůbec nesouhlasím

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

Srolujte níže pro další otázku
 
Vzdělávací systém ve tvé zemi je dobrá příprava na trh práce.
0 %
Úplně souhlasím
0 %
Spíše souhlasím
0 %
Spíše nesouhlasím
0 %
Vůbec nesouhlasím

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Náš vzdělávací systém odměňuje každého po zásluze.
0 %
Úplně souhlasím
0 %
Spíše souhlasím
0 %
Spíše nesouhlasím
0 %
Vůbec nesouhlasím

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Kdo by podle tebe měl platit za vyšší vzdělávání a pracovní stáže?
0
%
Já sám, díky půjčkám

0
%
Já sám, díky práci
0
%
Firmy
0
%
Stát
0
%
Moje rodina

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Máš důvěru ve školství?
0 %
Vůbec
0 %
0 %
0 %
Naprosto

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Jak se cítíš/cítil ses ve škole?
0
%
Respektovaný

0
%
Nic z výše uvedeného
0
%
Nešťastný
0
%
Šťastný
0
%
Podporovaný
0
%
Osamělý
0
%
Opovrhovaný

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.