Tento program přináší
 
Evropa je pro tebe:
0 %
Jediný možný projekt pro budoucnost
0 %
Historická iluze
0 %
Potřebný konstrukt
0 %
Systém pro nadvládu
0 %
Nic víc než jméno kontinentu

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

Srolujte níže pro další otázku
 
Cítíš se být Evropanem?
0
%
Ano
0
%
Ne

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Co si myslíš o nacionalismu v Evropě?
0 %
Roste a připadá mi to negativní
0 %
Roste a připadá mi to pozitivní
0 %
Nezaznamenávám narůst nacionalismu

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Připadáš si nejvíce součástí:
0 %
Svého města/svého regionu
0 %
Své země
0 %
Evropy
0 %
Světa

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Tvá země by měla odejít z Evropské unie.
0 %
Souhlasím
0 %
Nesouhlasím
0 %
Je mi to jedno

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Máš přátele v nějaké další evropské zemi?
0 %
Ano, alespoň v jedné zemi kromě ČR.
0 %
Ano, v alespoň dvou zemích kromě ČR.
0 %
Ne, nemám přátele v žádné další evropské zemi.

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
O velikosti Evropské unie si myslím:
0 %
Je příliš malá, měli bychom připojit více zemí.
0 %
Má správnou velikost, není co dodat.
0 %
Je příliš velká, některé země by měly odejít.

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Komu bychom měli otevřít své hranice?
0 %
Uprchlíkům z válečných zón
0 %
Všem
0 %
Imigrantům z rozvinutých zemí
0 %
Imigrantům z rozvojových zemí
0 %
Podle kvót na základě povolání a země původu
0 %
Vzdělaným lidem z celého světa
0 %
Nikomu

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Máš pocit, že patříš do komunity, která je definována především podle:
0 %
Etnicity
0 %
Jazyka
0 %
Náboženství
0 %
Sexuální orientace
0 %
Národnosti
0 %
Lidské rasy
0 %
Základních hodnot svobody a demokracie
0 %
Nepřipadám si součástí žádné komunity

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Co z následujícího výčtu se podle tebe týká Evropské unie:
0
%
Rozmanitost kultur

0
%
Sdílené hodnoty
0
%
Větší účast na rozhodování ve světě
0
%
Mír
0
%
Euro
0
%
Žádné z výše uvedených
0
%
Svobodný pohyb v práci, cestování a studiu
0
%
Demokracie
0
%
Hospodářský růst
0
%
Sociální zabezpečení
0
%
Více zločinu
0
%
Nedostatek kontroly nad evropskými hranicemi
0
%
Byrokracie
0
%
Ztráta peněz
0
%
Nezaměstnanost
0
%
Ztráta kulturní identity

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.