Tento program přináší
 
Odbory by měly mít větší pravomoce.
0
%
Souhlasím
0
%
Nesouhlasím

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

Srolujte níže pro další otázku
 
Práce je pro tebe hlavně:
0 %
Prostředek k vydělávání peněz
0 %
Zdroj osobního uspokojení

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Uspokojuje tě tvoje práce?
0 %
Vůbec ne
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ano, zcela

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Myslíš si, že tvá současná práce odpovídá tvé kvalifikaci?
0 %
Vůbec ne
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ano, zcela

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Myslíš si, že tvůj plat odpovídá tvé kvalifikaci?
0 %
Vůbec ne
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ano, zcela

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Jak důležitá je právě teď ve tvém životě práce?
0 %
Zcela nedůležitá
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Velmi důležitá

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Myslíš si, že tvoje snaha je v práci odměňována?
0 %
Vůbec ne
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ano, zcela

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Mohl bys být šťastný bez práce?
0 %
Ano
0 %
Ne

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.

 
Jak se cítíš v práci?
0
%
Respektovaný

0
%
Nic z výše uvedeného
0
%
Nešťastný
0
%
Šťastný
0
%
Podporovaný
0
%
Osamělý
0
%
Opovrhovaný

Počet těch, kteří odpověděli na tuto otázku, je zatím příliš malý na to, aby sebrané odpovědi měly statisticky vypovídající hodnotu.

Výsledky budou vyvěšeny brzy.